TEST RESULTATER

Se langt flere testresultater på www.explogrow.com!


Græs og græsning

På et landbrug i Sunland nær Addo i Eastern Cape, Sydafrika, blev en mark med Kikuyu og Rye græs behandlet med ExploGrow™, medens en anden tilstødende kontrolafgrøde forblev ubehandlet.


Billederne nedenfor viser resultatet efter henholdsvis 6 og 13 dage:


     Ubehandlet: Vækst 20–30 cm efter 6 dage                 Behandlet med ExploGrow™: 40–47 cm efter 6 dage:

        Ubehandlet efter 13 dage: 35 – 40 cm:                                Behandlet, efter 13 dage:  65 – 70 cm:

      Bemærk: Det må forventes, at græs vokser langsommere i Danmark end i det varmere sydafrikanske klima. 


Dosering: 5-6 liter ExploGrow (plus ernæringstilskud) per hektar i begyndelsen af vækstsæsonen, efterfulgt af 1-2 liter ExploGrow (plus ernæringstilskud) efter hver gang græsset afskæres eller er blevet helt græsset af.


Høst eller afgræsning reducerer fotosyntese og vækst, hvorfor det anbefales at ”toppe op” med ekstra mikrober for at iværksætte den hurtigst mulige fornyede vækst af græsset.

Det kan påregnes, at malkekvæg, der græsser på ExploGrow behandlet græs,

vil yde omkring 3-4 % mere mælk på grund af det højere sukkerindhold i græsset.


Hvede

Dyrkning af vinterhvede med Explogrow er blevet afprøvet i Texas. Nettoindtægtforøgelsen var ca. 45 %.

Udbytte per strå var ca. 30-34 korn med normal kunstgødning, mens udbyttet var 35-40 korn per strå med brugen af ExploGrow - og hvert korn var større. Højden på strået var 30 % højere. Der brugtes 50 % mindre kunstgødning. Afkastet var ca. 20 % større og vandforbruget var reduceret med 20 %.


Generel forventning ved brug af ExploGrow

Som en meget grov retningslinje og alt andet lige (i god og velafbalanceret jordbund) kan det påregnes, at ExploGrow vil give omkring 40 % større høstudbytte (i mængde og/eller vægt), og omkring 20 % højere sukkerindhold (brix).