INFO

Produkt information


1. ExploGrow er ikke egnet til brug sammen med genmodificerede planter.


2. Blandingsforhold: Der skal bruges 1 liter ExploGrow til 100 liter klorfrit vand.

Det er bedst, at ExploGrowblandingen spredes på afgrøden selvstændigt, men midlet kan også blandes op med flydende naturgødning (gylle). Andre midler skal spredes en uge inden eller efter ExploGrow er blevet spredt.


3. Opbevaring: ExploGrow skal opbevares frostfrit og ved kølige temperatur - bedst ved 5 - 10 grader celsius.

Holdbarheden er op til 12 måneder. Undgå at produktet udsættes for direkte sollys og opbevares for varmt,

da mikroberne ellers begynder at vokse.

ExploGrow sælges i og skal helst opbevares i beholdere med 90 % ExploGrow og 10 % luft,

da mikroberne skal bruge nogen ilt. Tag låget af beholderen en gang hver tredje måned.

ExploGrow blandingen er meget stabil, og mikroberne forbliver inaktive indtil tilførsel af næring og/eller sollys/varme.


4. Generelle retningslinjer for dosering af ExploGrow: Det bedste resultat kan opnås med 6 liter per hektar. Typisk doseres 50% (3 liter) ved udplantning eller såning, eller nogle få uger derefter.

De andre 50% (3 liter) doseres typisk halvvejs igennem vækstsæsonen.


Hvis det er vigtigt at opnå det højest mulige sukkerindhold (brix-værdi) i f.eks. sukkerroer, tomater,

meloner eller jordbær og andre bær, da doseres de sidste 50 % 2-3 måneder før høsten.


Kunstgødning kan reduceres med 50 % ved brugen af ExploGrow, og kan i efterfølgende år reduceres yderligere, afhængig af jordbundens kvalitet og type af afgrøde. Se testresultaterne på www.explogrow.com.


Det er vigtigt at påpege, at selvom ExploGrow alt efter afgrøden kan koste mere end traditionel brug af natur- og kunstgødning, er det en mangelfuld sammenligning.


Sammenligningen skal ske mellem kontantværdien af afgrøden, dvs. den højere merværdi landmanden opnår ved det forøgede udbytte og det højere sukker/næringsindhold der opnås ved brug af ExploGrow.

 

Hertil kommer, at

- planten er stærkere og derfor også mere resistent overfor infektioner og diverse angreb på planten.

- planten har større evne til at modstå stressfaktorer såsom kulde eller tørke, idet det stærkere og større rodsystem medfører, at planten har en bedre vækst og er i stand til at optage større mængder af mineraler.

- vandingsbehovet nedsættes med 20 %.


CVR: 39329417


www.explogrow.dk