FORSIDE

ExploGrow™ er et naturligt, flydende jordforbedringsmiddel med en blanding af gavnlige mikroorganismer til dyrkning af jorden

1. Reducerer brugen af kunstgødning og hermed også udledning

af fosfor og kvælstof og andre næringsstoffer til vandmiljøet.

2. Øger mængden af af gavnlige mikroorganismer i jorden.

3. Giver større udbytte af afgrøder.

4. Forøger profitten per hektar.

5. Forbedrer kvaliteten af afgrøderne og hæver sukkerindholdet.

6.Rehabiliterer jorden.

7. Reducerer vandingsbehovet.

8. Fordobler typisk størrelsen på planternes rodnet.

9. Muliggør et mere bæredygtigt landbrug.

10. Kan anvendes til certificeret økologisk landbrug i henhold til EC 834/2007 og reguleringen i henhold til NOP-standarden i USA.

Hvorfor vælge ExploGrow?


Sammenlignet med andre mikrobiologiske jordforbedringsmidler er

Explogrow™ ganske enkelt "I en liga for sig selv" - Dr. Malherbe


ExploGrow™ er et revolutionerende 100% organisk jordforbedringsmiddel,

der indeholder 17 højt komplekse naturlige mikrober.

Midlet er GMO-frit, miljøvenligt, jordforbedrende og plantevækststimulerende.Nogle af fordelene, som brugerne har oplevet:


Omkostningsneutral eller besparende effekt (øget fortjeneste pr. hektar)

Næringsrige afgrøder med højere Brix-indhold (næring/sukkerindhold)

Plantens rodsystemer forstørres til det dobbelte sammenlignet med kontrolafgrøder

Reduktion i brugen af kunstgødning (N-P-K) med 25-50%

Større afgrødeudbytte (i flere tilfælde over 100%)

Reduceret vandingsbehov (med mindst 20%)

Godkendt til økologisk produktion

Optimering af jordkvalitet og plantesundhedSe casestudier på vores internationale side for dokumentation


ExploGrow™ er godkendt til distribution og salg i Danmark af Jordbrugskontrollen,

Landbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, med produktnummer LB96,

handelsnavn "ExploGrow - Live Microbial Bio-Fertilizer".

 

Explogrow™ er godkendt af det Sydafrikanske Ministerium

for Landbrug, Skovbrug og Fiskeri. Reg. No. B4807.

Explogrow™ er også godkendt af det Namibiske Ministerium for

Landbrug, Vand og Skovbrug. Reg. No. N-F 1005- ExploGrow

Explogrow™ er også godkendt i Mozambigue (iflg. traktat med Sydafrika)

og afventer endelig godkendelser i Ghana og Madagaskar


Certificeret økologisk:

Det er muligt for certificerede økologiske landmænd at anvende ExploGrow. 

ExploGrow er egnet til økologisk landbrug i henhold til det europæiske regulativ for

økologisk landbrug (EC 834/2007) og National Organic Program (NOP) i USA.

Ekspertvurderinger


De Sydafrikanske landbrugsmyndigheder har bekræftet virkningen af ExploGrow™ på baggrund af undersøgelser foretaget af Dr Stephanus Malherbe, BSc; BSc Hons.; MSc (Mikrobiologi); Pr.Sci.Nat. (Agrikultur Videnskab); PhD (Agronomi).

Højere udbytte pr. hektar


"Efter at have tilført ExploGrow™ til mine pecannøddetræer så jeg en samlet stigning på 75% i udbytte pr. hektar." John Pozyn (Pecannøddefarmer).

Se Casestudier for mere information

Dobbelt udbyttte


Mark Young, B.Sc. (chef på gård,  speciale i kunstvanding). "Efter to måneders brug af ExploGrow™ har jeg fordoblet min produktion og reduceret brugen af kunstgødning med 75%."

CVR: 39329417


www.explogrow.dk